DE PALING EN BINNENVISSERIJ

AAN HET
WOORD

God created the earth, but the Dutch made the Netherlands

Bovenstaande dichtregel wordt in het buitenland vaak aangehaald als men spreekt over Nederland. Zeker op het gebied van watermanagement hebben wij de naam dat we alles wat ‘nat’ is droog kunnen maken of af kunnen sluiten.

FRISSE BLIK OP AALBEHEER

De literatuurstudie 'Aalbacadabra', schone lei voor dolende palingwetenschap toont aan dat paling nooit met uitsterven is bedreigd. Bronnenonderzoek bewijst volgens samensteller Aart van der Waal dat in het aalbeheer meer realisme noodzakelijk is. Praktijk, onderzoeksconclusies en theorie liggen nu veel te ver uit elkaar.

Feit of Fabel

Hoe staat het met de aalstand in Nederland?

Power to the BOA & NVWA

Palingstroperij wordt een steeds groter probleem in Nederland. Met de toenemende aalstand en de geringe controles is de paling een gewilde buit voor stropers. Wat is er eigenlijk bekend over palingstroperij? Hoeveel wordt er gestroopt? Is een bag limit van paling voor sportvissers deel van de oplossing? Lees dit alles in: Power to the BOA en NVWA.

PALING

WIL JE MEER WETEN?